Jak řešit výjezdy a pobyty vědců a akademiků do zahraničí

( přihlášených 19 / 60 )

Datum konání: 03. prosinec 2021 od 09:30
Místo konání: MS TEMAS


ONLINE WEBINÁŘ je určen pro doktorandy, vědecké a akademické pracovníky a administrativní pracovníky, délka trvání 2,5 hodiny

Lektorka vysvětlí jaké oblasti vnitrostátního a zahraničního práva je nutno dodržovat při krátkodobých i dlouhodobých výjezdech a pobytech v zahraničí. Vysvětlí rozdíly mezi pravidly pro výjezdy a pobyty v zemích EU/EHP a Švýcarsku a pravidly pro třetí země světa. Poradí, jak naplánovat cestu a pobyt v zahraničí tak, aby nedocházelo ke zbytečným administrativním komplikacím z nedodržení souvisejících zákonů.

Přednášející: Ing. Anna Mittnerová, VŠCHT Praha, Zahraniční oddělení

Dotazy k tématu můžete zasílat na adresu: anna.mittnerova@vscht.cz

Link pro připojení v MS TEAMS ONLINE WEBINÁŘ   

Poučení: z video-semináře bude pořízen audiovizuální záznam