Tato webová stránka slouží především zaměstnancům a doktorandům VŠCHT Praha, informace však mohou využívat i externí zájemci.

Modul SEMINÁŘE

slouží pro informování o pořádaných seminářích, workshopech, kurzech a dalších vzdělávacích akcích, které jsme pro Vás připravili. Tyto akce jsou pro Vás zadarmo, z kapacitních důvodů Vás však žádáme o registraci na příslušnou akci prostřednictvím této aplikace. Pokud zjistíte, že se nemůžete zúčastnit, prosím odhlaste se, uvolníte tak místo dalším zájemcům. Prezentace, výukové a informační materiály k dané akci jsou k dispozici na webové stránce této akce.

Modul VÝZVY

podává přehled o otevřených výzvách národních a zahraničních poskytovatelů veřejné podpory výzkumu, vývoje a experimentálního vývoje. Po přihlášení do aplikace můžete pomocí filtru nejen vyhledávat výzvy v oblastech , které se týkají Vašeho výzkumu, ale můžete si pomocí STRÁŽCE VÝZEV nadefinovat kritéria výběru otevřených výzev, na něž Vás bude naše aplikace upozorňovat zasíláním e-mailu.