Právní výhrada

Provozovatelem webových stránek https://researchapp.vscht.cz je VŠCHT Praha, Oddělení pro vědu a výzkum, které vykonává veškerá práva související s těmito webovými stránkami a jejich obsahem. Stránky jsou určeny pro všechny zaměstnance a studenty VŠCHT Praha, v modulu SEMINÁŘE k předávání informací a k registraci na pořádané semináře a v modulu VÝZVY ke čtení, prohlížení a vyhledávání výzev národních a zahraničních poskytovatelů podpory VaVal dle specifických požadavků uživatelů včetně zasílání notifikačních e-mailů. Tyto funkcionality jsou zajišťovány prostřednictvím programového prostředku speciálně vyvinutého pro aplikaci https://researchapp.vscht.cz. Jakékoliv užití webových stránek nad rámec stanovený v těchto podmínkách je možné pouze s výslovným souhlasem VŠCHT Praha.

Webovou aplikaci mohou využívat všichni uživatelé, kteří jsou řádně přihlášeni do počítačové sítě VŠCHT Praha a externí uživatelé, kteří se do aplikace zaregistrují. Aplikace na webových stránkách přejímá informace z Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ISVAV a rámcového programu EU HORIZON 2020, jakož i od dalších národních a mezinárodních poskytovatelů podpory vědy a výzkumu. Takto přejímané informace nejsou pod kontrolou VŠCHT Praha a VŠCHT Praha tedy není odpovědná za jejich obsah ani za jejich případné změny.

Snahou VŠCHT Praha je zabezpečit, aby byly informace získané pomocí aplikace co nejaktuálnější a co nejpřesnější, avšak VŠCHT Praha nezaručuje přesnost ani úplnost takových informací. Každé spolehnutí se na takovou informaci bude výhradně na vaše vlastní nebezpečí. Tyto informace nelze považovat za právní ani jinou odbornou radu.

Uživatelé těchto webových stránek si mohou stáhnout nebo vytisknout jednu kopii všech materiálů na těchto stránkách pro osobní nekomerční použití za předpokladu, že tyto materiály nebudou žádným způsobem upravovat či doplňovat. Informace uvedené na těchto stránkách nebo získané prostřednictvím aplikace na našich webových stránkách není dovoleno kopírovat, distribuovat nebo jinak předávat firmám a dalším třetím osobám pro komerční i nekomerční využití bez výslovného písemného souhlasu provozovatele VŠCHT Praha.

Informace na těchto stránkách může VŠCHT Praha kdykoliv a bez předchozího upozornění měnit nebo aktualizovat, případně na základě vlastního rozhodnutí opravit chyby či opomenutí, které se vyskytnou v kterékoliv části stránek. VŠCHT Praha také může kdykoli a bez předchozího upozornění provádět inovace a/nebo změny v aplikaci umístěné na webových stránkách nebo jakékoli další změny na těchto stránkách