Řízení týmu a zásady komunikace (z nabídky vzdělávacích aktivit IGRA@UCTP)

( přihlášených 14 / 14 )

Datum konání: 06. duben 2021 od 08:30
Místo konání: MS Teams


Seminář je určen doktorandům, kteří podali projektovou žádost IGRA@UCTP či se stanou členy řešitelského týmu podávaného projektu. Zároveň je doporučeni pro mentory IGRA@UCTP.

Workshop je věnován strategii řízení a práce s lidmi – co se děje ve vztazích nadřízený, podřízený, kolegové. Jeho cílem je napomoci ke zlepšení komunikace a práce v týmu.

Účastníci si ujasní, na jakých principech fungují dobře organizované týmy, a jaké jsou nejčastější manažerské chyby a stinné stránky vedení a řízení, kterým je lépe se vyhnout. 

Získají tipy, jak vést konstruktivní kritiku, jak rozvíjet své schopnosti chválit a oceňovat, jak motivovat členy týmu i vedení, aby docházelo k jejich osobnímu rozvoji i k efektivnímu zlepšení vztahů při budování týmové spolupráce.

Pozornost je zaměřena i na konflikt, jeho podstatu, řešení i prevenci před jeho rozvinutím. Účastníci si vyzkoušejí základní pravidla empatického jednání, zjistí, jak pracovat se stresem a jak se dá jednat v krizových situacích. Ověří si, které jednání a dialogy vedou přínosným směrem tak, aby si členové jednotlivých týmů uměli vybudovat vztah založený na respektu, předcházeli účinně stresu a vyhoření a dokázali ve svém profesním životě podpořit a motivovat ostatní.

Oblasti rozvoje vedoucích pracovníků:

  • Moderní nástroje leadershipu
  • Styly vedení pro různé situace a jejich výhody a nevýhody
  • Proč řídit zaměstnance podle jejich potřeb
  • Generační složení týmu a práce s věkem a potenciálem podřízených
  • Chyby a prohřešky při vedení lidí – nejčastější příklady z praxe 
  • Komunikace na pracovišti – vyjednávání, asertivita, delegování, řešení konfliktů, práce s kritikou a pochvalou
  • Hodnocení podřízených, způsoby vedení rozhovorů se zpětnou vazbou
  • Organizace týmu, zdroje motivace a i příčiny demotivace u podřízených i kolegů
  • Jak předcházet vyhoření a přetížení v roli leadera týmu
  • Budování vstřícného klimatu při práci s týmem

 

Realizace:

SPOLEČNOST:  APAS – akademie osobního rozvoje, s.r.o.

Lektorka : PhDr. Milada Záborcová, Ph.D.

 Pro příhlášení na seminář musíte být přihlášen v aplikaci.

Pokud nemáte svůj účet, můžete si ho vytvořit zde

Registrace na seminář je možná od 23. březen 2021 od 08:00 do 04. duben 2021 do 15:00
Novinky