Talent management a leadership – Řízení týmu a komunikace (IGRA)

( přihlášených 8 / 12 )

Datum konání: 16. září 2022 od 09:00
Místo konání: B09 (posluchárka)


Seminář Talent management a leadership (řízení týmu a komunikace) se uskuteční v rámci projektu IGRA pod modulem Řízení týmu a zásady komunikace. Kurz je určen pouze pro mentory. 

Čtyřhodinový seminář se bude konat dne 16. září od 9-13h v posluchárně B09 (na plánku zde).

Anotace: 

Leadership ve smyslu motivujícího či tvůrčího vedení je jedním z rozhodujících předpokladů žádoucího ovlivňování jednání ostatních. Vede k dosahování dohodnutých cílů, k postupnému zmocňování vedených k samostatnému výkonu nebo týmové spolupráci. Efektivní podporu rozvoje schopností a obecněji potenciálu jedinců nabízejí také metody využívané v rámci talent managementu. Kurz je zaměřen na nalezení vhodných způsobů práce s talentovanými jedinci podporou jejich motivace a vytvářením podmínek pro jejich rozvoj v praxi účastníků kurzu. Konkrétní program bude přizpůsoben potřebám účastníků.   

Lektorka: PhDr. Michaela Tureckiová, Ph.D., MBA 

 

V případě dotazů k organizaci semináře, kontaktujte, prosím, Bc. Mili Losmanovou (losmanom@vscht.cz).