Etické otázky v projektech programu Horizon Europe - jak je zohlednit v projektovém návrhu

( přihlášených 24 / 40 )

Datum konání: 16. červen 2022 od 14:00
Místo konání: MS Teams (link bude zaslán přihlášeným zájemcům den před akcí)


Seminář je určen výzkumnicím a výzkumníkům (od PhD studentů až po profesory) a projektovým manažerkám a manažerům, kteří připravují nebo plánují připravovat projektový návrh v programu Horizon Europe a chtějí získat více informací o tom, jak v projektovém návrhu vyplnit a okomentovat otázky směřované na etiku. Seminář se zaměří na témata relevantní pro vědu a výzkum na VŠCHT.

Kdy:     16. 6. 2022 (úterý), 14:00 - 14:30

Kde:     MS Teams (link bude zaslán přihlášeným zájemcům den před akcí)

Z témat zazní např.:

  • Definice pojmů “ethics” a “security”
  • Vymezení “eticky relevantních” oborů (např. Artificial intelligence, Nanomaterials, jakož i vyvíjení úplně nových materiálů či technologií)
  • Užití dat z veřejně dostupných zdrojů
  • Zacházení s daty, pokud je součástí konsorcia partner ze země mimo EU (např. i UK nebo Norsko)
  • Sběr a nakládání s osobními daty pro potřeby organizace seminářů, workshopů či konferencí
  • Bezpečnost práce v laboratoři

Přednášející:
Eva Hillerová, Technologické centrum AV ČR

 

LTI20005 Kancelář podpory mezinárodních projektů a podpora integrace zahraničních výzkumníků v ČR, rozšířená o informační platformu pro podporu inovací v oblasti potravin, programu MŠMT INTER-EXCELLENCE