Popis Implementace v projektovém návrhu - požadovaná struktura (rozdělení do work packages, tasks), rizika a grafické znázornění (gantt chart, pert chart)

( přihlášených 28 / 40 )

Datum konání: 21. červen 2022 od 14:00
Místo konání: MS Teams (link bude zaslán přihlášeným zájemcům den před akcí)


Seminář je určený výzkumnicím a výzkumníkům (od PhD studentů až po profesory) a projektovým manažerkám a manažerům, kteří připravují nebo plánují připravovat projektový návrh do výzvy programu Horizon Europe (HE) či  národního poskytovatele (např. GAČR), jehož běžnou praxí je zasílat návrhy projektů k posouzení zahraničním hodnotitelům. Popsání části Implementace projektového návrhu v jasné a strukturované formě obvyklé pro HE projekty zvyšuje šanci na získání vysokého bodového ohodnocení od zahraničních expertů.

Seminář poskytne rady a tipy, jak v projektovém návrhu strukturovat část “Implementace”.   Pro ilustraci budou využity šablony projektových návrhů z programu Horizon Europe (RIA, MSCA).

 

Kdy:     21. 6. 2022 (úterý), 14:00 - 14:30

Kde:     MS Teams (link bude zaslán přihlášeným zájemcům den před akcí)

Program:

 • Představení požadavků v části návrhu “Implementace”
 • Vysvětlení požadované struktury
  • Work packages, tasks, deliverables, milestones
  • Grafické nástroje
   • Gantt chart
   • Pert chart
 • Identifikace rizik souvisejících s implementací projektových úkolů včetně jejich pravděpodobnosti a způsobu jejich minimalizace

 

Přednášející:
Karolína Friessová, Anna Konecká, Projektové centrum VŠCHT Praha

 

LTI20005 Kancelář podpory mezinárodních projektů a podpora integrace zahraničních výzkumníků v ČR, rozšířená o informační platformu pro podporu inovací v oblasti potravin, programu MŠMT INTER-EXCELLENCE