Příprava projektů v programu HORIZON 2020 - EURATOM

( přihlášených 0 / 12 )

Datum konání: 29. duben 2014 od 09:30
Místo konání: velká zasedací místnost Rektorátu ČVUT (B2-218), Zikova 1903/4, Praha 6 – Dejvice


Jak připravovat návrhy projektů v programu Horizont 2020 - EURATOM

Program semináře:
• základní informace o programu EURATOM v návaznosti na program Horizont 2020
• pracovní program EURATOM 2014-2015
• zkušenosti s podáváním návrhu projektu v 7. rámcovém programu
• European Spallation Source

Přednášející:

Ing. Veronika Korittová, TC AV ČR
Ing. Jiří Janošec, Ph.D., TC AV ČR
prof. Ing. Ladislav Musílek, CSc. ČVUT