Základy projektového řízení ve vědě a výzkumu

( přihlášených 0 / 12 )

Datum konání: 14. říjen 2015 od 09:00
Místo konání: VŠCHT Praha, Technická 5, Praha 6 Dejvice, v zasedací místnosti FCHI, budova A, zadní schodiště, výtahem do 4. patra, místnost 402


Kurz je plánován od 9:00 do 16:30 hod s přestávkou na oběd

V RÁMCI SEMINÁŘE SE ÚČASTNÍCI NAUČÍ JAK PŘIPRAVIT PROJEKTOVÝ NÁVRH A JAK NÁSLEDNĚ PROJEKT S POMOCÍ TOHOTO NÁVRHU ŘÍDIT, VČETNĚ FINANČNÍHO ŘÍZENÍ.

KOMU JE SEMINÁŘ URČEN 
Začínající VaV pracovníci + studenti doktorského studia; se základní  znalostí terminologie z oblasti vědy a výzkumu a financování výzkumné činnosti z veřejných zdrojů.

CÍLE SEMINÁŘE:
Seminář se zaměří na problematiku praktického využití metod a postupů z oblasti projektového managementu v kontextu vědecko-výzkumného projektu financovaného z veřejných zdrojů.

PRŮBĚH SEMINÁŘE:
V úvodní části kurzu se účastníci seznámí se specifiky vědecko-výzkumných projektů financovaných z veřejných zdrojů a s prostředím výzkumně-vývojových projektů v kontextu prostředí a času.
Další blok bude věnován oblasti projektového plánování a řízení rizik. Následně bude probrána problematika týmové spolupráce a řízení lidských zdrojů. Čtvrtým tématem je oblast komunikace v projektu. Tomuto tématu se budeme věnovat v kontextu týmové spolupráce a komunikace se zainteresovanými skupinami včetně tolik „oblíbeného“ tématu problematiky  reportingu a monitorování projektových aktivit. Závěrečný blok semináře se bude zabývat základními aspekty finančního řízení projektu.

 Lektorka Ing. Radka Pittnerová, Inovační a technologické centrum, VÚTS, a.s.

Lektorka má praktické zkušenosti s přípravou a řízením projektů financovaných z veřejných zdrojů, aktivně se podílí na koordinaci a realizaci projektů především v oblasti rozvoje lidských zdrojů, mezinárodní spolupráce a podpory inovačních aktivit, působí jako hodnotitelka projektů v rámcovém programu pro výzkum a inovace EU Horizon 2020 a vybraných programů financovaných ze strukturálních fondů.

Pro registrované účastníky je kurz bezplatný

Podpořeno zprogramu EUPRO II , projektu LE14021 Podpora mezinárodní spolupráce v oblasti mentoringu: síťování a výzkum a projektu LE14016 PEDICEV

 

 Pro příhlášení na seminář musíte být přihlášen v aplikaci.

Pokud nemáte svůj účet, můžete si ho vytvořit zde

Registrace na seminář je možná od 07. říjen 2015 od 08:00 do 13. říjen 2015 do 15:00
Novinky