ZRUŠENO Přesun na jiný termín "Respekt až na půdu, na akademickou"

( přihlášených 17 / 30 )

Datum konání: 19. duben 2023 od 09:00
Místo konání: VŠCHT Praha


Tříhodinový workshop na téma "Bezpečné prostředí na vysoké škole" 

Workshop je určen především studentům a studentkám bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů, ale i akademickým a vědeckým pracovníkům a pracovnicím.

Cílem interaktivního workshopu je podat studentstvu informace a zprostředkovat mu nástroje, které tvoří preventivní složku řešení sexuálního obtěžování, šikany a násilí na akademické půdě. Povíme si, co všechno se dá považovat za sexuální obtěžování a násilí – jak ze strany vysokoškolského zaměstnanectva, tak ze strany spolužáků a spolužaček. Probereme, co dělat, pokud jsme svědky takového chování, na koho se obrátit, když jsme sami obětí a hlavně – jak se k sobě navzájem chovat s respektem.

Vyzkoušíme si modelové situace, dozvíme se praktické informace z Česka i ze zahraničí, budeme sdílet svoje postoje a názory a všichni odejdeme o něco lépe připraveni nebýt součástí problému.

LEKTORKY:  Karolína Kolářová a Markéta Brabcová 

z ​KONSENT, z.s.,  https://konsent.cz/respekt-az-na-pudu-pro-vysoke-skoly/

Dotazy k tématu můžete zasílat na adresu: mittnera@vscht.cz ; triskova@vscht.cz