Gender v akademickém prostředí (IGRA)

( přihlášených 14 / 15 )

Datum konání: 03. listopad 2022 od 15:30
Místo konání: Online MS Teams


Seminář Gender v akademickém prostředí se uskuteční v rámci projektu IGRA pod modulem Genderové stereotypy ve VaV a jejich eliminace. 

Jednodenní kurz se bude konat dne 3. 11. 2022 od 15:30 online přes MS Teams. Link bude účastníkům včas zaslán. 

 

Anotace:

Proč jsou genderové aspekty na vysokých školách a ve vědě stále aktuální téma a má smysl jim věnovat pozornost? Podíváme se blíže na zastoupení žen a mužů v jednotlivých oborech a postavení žen ve vědě a výzkumu. Probereme genderový rozměr odměňování v akademické sféře, praktické aspekty slaďování pracovního a osobního života a negativní jevy na pracovišti. Budeme diskutovat genderovou dynamiku týmové spolupráce, otázku hranic a co v praxi znamená uplatňování EDI (Equality, Diversity, Inclusion) hlediska.  

 

V případě dotazů k organizaci semináře, kontaktujte, prosím, Bc. Mili Losmanovou (losmanom@vscht.cz).