Genderová dimenze v obsahu VaI - představení konceptu a tipy pro projektový návrh

( přihlášených 23 / 40 )

Datum konání: 25. květen 2022 od 14:00
Místo konání: MS Teams (link bude zaslán přihlášeným zájemcům den před akcí)


Novým požadavkem evropských, ale už i některých národních poskytovatelů je zohlednění genderové dimenze v samotném obsahu výzkumu a inovací. Seminář si klade za cíl představit tento aspekt, který je nedílnou součástí projektových návrhů, a tudíž i jejich bodového hodnocení.

Tento seminář je součástí série seminářů organizované Projektovým centrem a je určený výzkumnicím a výzkumníkům (od PhD studentů až po profesory) a projektovým manažerkám a manažerům, kteří připravují nebo plánují připravovat projektový návrh do programu Horizon Europe či do výzvy národního či jiného zahraničního poskytovatele, který v projektovém návrhu požaduje podat vysvětlení k genderové dimenzi v obsahu výzkumu, vývoje a inovací (Gender dimension in R&I content) .

 

Kdy:     25. 5. 2022 (středa), 14:00 - 14:30

Kde:     MS Teams (Kliknutím sem se připojíte ke schůzce.)

 

Program:  

  • Stručné představení všech tří genderových aspektů, které se v projektech vyskytují: 1. GEP (Gender Equality Plan), 2. genderová dimenze v obsahu VaI a 3. genderová rovnováha v projektovém týmu, a vysvětlení, jaký je mezi nimi rozdíl.
  • Genderová dimenze v obsahu VaI:
    •  Jak zohlednit genderovou dimenzi v obsahu výzkumu? Jak může genderová dimenze vstupovat do výzkumu a inovací? Jak správně identifikovat, ve které fázi výzkumného cyklu vstupuje do hry? Tj. již při řešení daného projektu, stanovení výzkumných hypotéz, volbě metod, či ve fázi využití výsledků projektu (impact), diseminace výsledků apod.? Jak vše vhodně popsat v návrhu projektu?
    • Jak na to, když genderová dimenze v projektu vůbec není identifikována? Jak to vhodně vysvětlit v návrhu, aby to bylo pro hodnotitele dostatečné?

 

Přednášející:
Markéta Brabcová (NKC gender a věda)

 

 

 

LTI20005