Od myšlenky k úspěšnému projektu: Horizon Europe a další zahraniční programy na podporu vědy, výzkumu a inovací

( přihlášených 29 / 40 )

Datum konání: 10. květen 2022 od 14:00
Místo konání: Uhelna, budova A VŠCHT Praha/ MS Teams (link bude zaslán přihlášeným zájemcům den před akcí)


Seminář “Od myšlenky k úspěšnému projektu - Horizon Europe a další zahraniční programy na podporu vědy, výzkumu a inovací” je úvodní seminář k sérii seminářů, které organizuje Projektové centrum VŠCHT Praha.

Seminář je určený výzkumnicím a výzkumníkům (od PhD studentů až po profesory) a projektovým manažerkám a manažerům, kteří připravují nebo plánují připravovat projektový návrh v programu Horizon Europe či v programech ostatních zahraničních poskytovatelů.

Kdy:     10. 5. 2022 (úterý), 14:00 - 15:30

Kde:     Uhelna (budova A, VŠCHT Praha) nebo MS Teams (link bude zaslán přihlášeným zájemcům den před akcí)

Program úvodního semináře:

  • Představení programu Horizon Europe a jeho schémat dle typu podporované aktivity (konsorciální výzkumné projekty, individuální projekty pro založení či rozvíjení výzkumné skupiny (ERC), mobilitní projekty pro doktorandy, postdoky či zaměstnance (MSCA), projekty zaměřené na inovace (EIC) atd.)
  • Představení dalších programů mezinárodní a meziregionální spolupráce (např. COST, EHP a Norské fondy, Interreg)
  • Představení požadavků výzev a struktury návrhů projektů. Upozornění na aspekty, které jsou požadovány i národními poskytovateli
  • Systém hodnocení; zpětná vazba od hodnotitelů (evaluation report)
  • Interní podpora Projektového centra pro žadatele (vyhledání vhodné výzvy, pomoc při přípravě projektového návrhu, interní grant-motivační schéma atd.)
  • Best practice - zkušenosti se zahraničními projekty na VŠCHT Praha – dr. Monika Tomaniová, Ústav analýzy potravin a výživy VŠCHT Praha

Přednášející:
K. Friessová, H. Štěpánková, A. Konecká, M. Grunwaldt, Projektové centrum VŠCHT Praha
M. Tomaniová, Ústav analýzy potravin a výživy VŠCHT Praha

 

 

 

LTI20005 Kancelář podpory mezinárodních projektů a podpora integrace zahraničních výzkumníků v ČR, rozšířená o informační platformu pro podporu inovací v oblasti potravin, programu MŠMT INTER-EXCELLENCE