Zaměstnávání a hostování cizinců v českém akademickém prostředí

( přihlášených 0 / 200 )

Datum konání: 17. květen 2022 od 09:30
Místo konání: MS TEAMS


Webinář je určen pro vědecké a akademické pracovníky a administrativní pracovníky vysokých škol a veřejných výzkumných institucí.

Délka webináře: 1,5 hodiny, Microsoft Teams odkaz zde: ONLINE WEBINÁŘ

Přednášející:

Ing. Anna Mittnerová, VŠCHT Praha, Zahraniční oddělení

Lektorka podá informace o základních právních předpisech a z nich vyplývajících administrativních povinnostech, které je nutno dodržovat při zaměstnávání nebo hostování cizinců, ze zemí EU/EHP a Švýcarska a ze třetích zemí, v prostředí vysokých škol nebo veřejných výzkumných institucí. Vysvětlí, jaké oblasti vnitrostátního práva je nutno dodržovat při krátkodobých i dlouhodobých pobytech. Jaké jsou rozdíly v pravidlech pro občany ze zemí EU a z třetích zemí. Poradí, jak naplánovat příjezd zahraničního výzkumníka, abychom se vyhnuli komplikacím, případně postihům za nedodržení zákonných povinností.

Dotazy k tématu můžete zasílat na adresu: anna.mittnerova@vscht.cz

Poučení: z video-semináře bude pořízen audiovizuální záznam