Autorské právo (IGRA)

( přihlášených 32 / 40 )

Datum konání: 21. duben 2022 od 15:00
Místo konání: MS Teams


Seminář Autorské právo se uskuteční v rámci projektu IGRA pod modulem Průmyslové vlastnictví a autorské právo. 

Dvouhodinový kurz se bude konat dne 21.4.2022 od 15:00-17:00. 

Kurz bude probíhat online na MS Teams. 

Anotace

Seminář je zaměřen na základy autorského práva, zákonnou definici autorského díla, problematiku volného užití a zákonných licencí a institut díla zaměstnaneckého. Následně se zabývá problematikou nakládání s autorskými právy v kontextu jejich nepřevoditelnosti a to zejména prostřednictvím licenční smlouvy, či jiných závazkověprávních vztahů, ve kterých je licence implicitně obsažena. V rámci semináře budou posluchači seznámeni s licencemi „creative commons“ a to zejména v souvislosti s hnutím „open science“. Seminář bude veden interaktivní formou umožňující aktivní vstupy posluchačů. Výklad je prováděn s ohledem na kontext, kterým je oblast veřejně financovaného výzkumu a vzdělávání.

Lektor: Mgr.Michal Beluský, Ph.D

 

V případě dotazů k organizaci semináře, kontaktujte, prosím, Bc. Mili Losmanovou (losmanom@vscht.cz).