Transfer technologií a ochrana duševního vlastnictví (2-denní seminář), 23.-24.11.2021

( přihlášených 0 / 100 )

Datum konání: 23. listopad 2021 od 09:00
Místo konání: Historická knihovna (Budova A) nebo Online (link bude zaslán přihlášeným zájemcům den před akcí)


 

Cílem semináře je osvětlit posluchačům možnosti ochrany duševního vlastnictví, a to jak autorských děl, tak výsledků technické tvůrčí činnosti, u kterých se podstatná část předmětu věnuje způsobům jak aktivně podporovat transfer těchto výsledků vědy a výzkumu do praxe.

Termín výuky: 23. 11. 2021 9:00 – 14:00
                        ​     24. 11. 2021 9:00 – 15:00 

 

Vyučující jsou významní experti s mnohaletými zkušenostmi v oblasti technologie transferu a ochrany duševního vlastnictví.

prof. Ing. Martin Fusek, CSc. - Ředitel nejúspěšnějšího technologického transferového centra v české republice - IOCB Tech (ÚOCHB AVČR).

Mgr. Michal Beluský - Právník a specialista na veřejnou podporu z Centra transferu technologií Akademie věd ČR (CeTTAV)

Ing. Barbora Šumová, Ph.D. - COO ve spin-offu LAM-X a Senior Investment Associate v i&i Biotech Fund

Ing. David Stíbal, Ph.D. - zástupce ředitele v i&i Prague a předseda představenstva v CasInvent Pharma, a.s.

Jan Neuman, Ph.D. - spoluzakladatel a CEO ve spin-offu NenoVision s.r.o.

 

You can now sign up for the Technology Transfer and Intellectual Property Protection course, which will take place from 23 to 24 November.

 

The aim of the seminar is to explain to students the possibilities of intellectual property protection, both copyright works and the results of applied research in which a substantial part of the seminar deals with ways to actively support the transfer of these results of research and development into practice.

 

The lecturers are significant experts with many years of experience in the field of technology transfer and intellectual property protection.

prof. Ing. Martin Fusek, CSc. - Director of the most successful Technology Transfer Center in the Czech Republic - IOCB Tech (IOCB ASCR)

Mgr. Michal Beluský - lawyer and specialist on issues of public support from the Technology Transfer Center of the ASCR

Ing. Barbora Šumová, Ph.D. - COO in spin-off LAM-X and Senior Investment Associate in i&i Biotech Fund

Ing. David Stíbal, Ph.D. - Vice Director in i&i Prague a Chair of the Board of Directors in CasInvent Pharma, a.s.

Jan Neuman, Ph.D. - Co-founder a CEO ve spin-offu NenoVision s.r.o.

 

Jazyk výuky bude rozhodnut podle přihlášených zájemců.

Language of the course will be decided according to preferences of participants.

 

 

Organizátor: Julie Levková, Oddělení transferu technologií