Grantové příležitosti, národní a mezinárodní poskytovatelé

( přihlášených 32 / 40 )

Datum konání: 26. říjen 2021 od 09:30
Místo konání: zasedací místnost děkanátu FCHI (A 402), VŠCHT Praha, budova A, Technická 5, 166 28 Praha 6 – Dejvice


Seminář je určen především pro mladé vědce, tzn. pro studenty v posledním ročníku doktorského programu a post-doky VŠCHT Praha.
Záměrem je seznámit účastníky se systémem poskytování finanční podpory od národních a mezinárodních poskytovatelů se zacílením na programy a výzvy vhodné pro mladé vědce.

 

Přednášející:
H. Čadková a I. Pospíšilová - národní poskytovatelé
K. Friessová, H. Štěpánková a M. Grünwaldt - mezinárodní poskytovatelé
K. Kovaříčková - ochrana duševního vlastnictví

Projektové centrum, oddělení pro výzkum a transfer technologií, VŠCHT Praha

 

Termín konání: 26.10.2021 9:30 - 11:00

 

 

LTI20005 Kancelář podpory mezinárodních projektů a podpora integrace zahraničních výzkumníků v ČR,
rozšířená o informační platformu pro podporu inovací v oblasti potravin, program MŠMT INTER-EXCELLENCE