Introduction to Academic Writing (IGRA)

( přihlášených 10 / 10, náhradníků 2 / 2)

Datum konání: 05. říjen 2021 od 13:00
Místo konání: B31


Introduction to Academic Writing (IGRA) – kurz je zaměřen na zvládnutí  dovedností pro psaní akademických textů. Účastníci si osvojí slovní zásobu a gramatické a stylistické struktury používané v nejběžnějších formátech akademických textů.

Kurz bude probíhat po dobu deseti týdnů od 5.10.2021 do 7.12.2021 v čase od 13:00 - 14:30. Rozsah kurzu je celkem 20 hodin, tedy týdně (10x90 min.). 

Očekávaná znalost angličtiny je cca úroveň B2

 

Deadline pro registraci je 2.10.2021

V budoucnu bude kurz opakován. 

 

Lektorka: 

Mgr. Ing. Markéta Pokorná

Ústav jazyků

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze