Genderová dimenze v Horizontu 2020 a ve výzkumu na VŠCHT Praha

( přihlášených 0 / 40 )

Datum konání: 28. květen 2014 od 13:30
Místo konání: Posluchárna B06, VŠCHT Praha, B-přízemí vpravo, Technická 3, Praha 6 – Dejvice


Cílem semináře je představit základní koncepty, na konkrétních příkladech ukázat, v čem je integrace genderové dimenze pro výzkum přínosná a předat praktická doporučení, která pomohou při přípravě a realizaci projektů v programu Horizont 2020

Program
- Základní pojmy: gender, pohlaví, analýza na základě genderu a pohlaví
- Horizont 2020 a genderová dimenze ve výzkumu
- Případové studie: chemikálie, znečištění, lidské tělo a gender
Přínosy a výstupy workshopu
- Expertíza pro účast v Horizontu 2020
- Pochopení pojmů pro analýzu vlivu pohlaví a genderu ve výzkumu
- Identifikace relevantních témat odpovídajících výzkumu na VŠCHT
- Plán dalších akcí na VŠCHT v rámci projektu TRIGGER

Přednášejí: Mgr. Marcela Linková, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., genderová expertka Evropské komise

Na workshop se prosím zaregistrujte do 25. 5. 2014 on-line zde:  http://goo.gl/4AlKcy