Systém financování projektů výzkumu a vývoje národními a mezinárodními poskytovateli

( přihlášených 0 / 15 )

Datum konání: 27. květen 2014 od 09:30
Místo konání: velká zasedací místnost Rektorátu ČVUT (B2-218), Zikova 1903/4, Praha 6 – Dejvice


 

Program:
• Systém veřejné podpory VaVaI v ČR
• Orientace ve výzvách programu HORIZON 2020
• Představení aplikace Výzvy, společného projektu ČVUT v Praze  a VŠCHT Praha
• Administrace projektů, formální požadavky

Přednášející:
Ing. Anna Mittnerová, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Ing. Pavel Koudelák, Ph.D., České vysoké učení technické v Praze
Mgr. Alena Králová, České vysoké učení technické v Praze